Giải chạy Coteccons Quảng Bình 2022

Sự kiện tiêu biều

Hành trình Coteccons Quảng Bình marathon đã kết thúc nhưng dư âm về những trải nghiệm trên đường chạy độc đáo với trụ điện gió…
Giải chạy Coteccons Quảng Bình 2022

Hội thảo "Đo lường thông minh và chuyển đổi số ngành nước"

Sự kiện tiêu biều

Hội thảo “ĐO LƯỜNG THÔNG MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NƯỚC” do Ban Công Nghiệp Số Siemens Việt Nam và Minh Khang cùng phối hợp tổ…
Hội thảo